MEGGITT

از ریشه های مبهم ، Meggitt PLC به یک تامین کننده جهانی هوافضا تبدیل شده است. زیرمجموعه های آن ابزار دقیق و سایر محصولات موجود در طیف گسترده ای از هواپیماهای نظامی و غیرنظامی را تولید می کنند. خرید ویتاکر مستقر در ایالات متحده در سال 1998 باعث ایجاد مشاغل پس از فروش قابل توجهی نیز شده است. مگیت همچنین هواپیماهای هدف از راه دور را برای ارتش ، سنسورهایی برای صنعت خودرو ، تجهیزات صنعت انرژی ، سیستم های فروش بلیط و سیستم های فروش نقطه برای ایستگاه های سوخت تولید می کند.